Patent & Faydalı Model

Patent

Geliştirilen yeniliklerin geleceği hiç şüphesiz, onları Patent Kanunu kapsamında korumakla güvence altına alınmış olacaktır. Türkiye'de 1995 yılı Haziran ayında çıkan Patent Kanunu ve 1 Kasım 2000' de uygulamaya konan Avrupa Patent Sözleşmesine katilim ile birlikte "Patent" kavramında Avrupa ve Dünyanın diğer gelişmiş ülkeleri ile ayni standartlar yakalanmış bulunmaktadır.

Firma içersinde geliştirilen buluşların "patent" olarak değerlendirilebilmesi için başvuru temel olarak üç özelliğe sahip olmalıdır.
Bunlar:
  1. Yenilik,
  2. Tekniğin bilinen durumunun asılması,
  3. Sanayiye uygulanabilirliktir.
Yukarıda belirtilen kriterleri taşıyan buluşlar, konuda uzman kişiler tarafından tarif edildikten sonra, patent başvurusunun kalbi sayılan "İstemler" kısmında numara verilerek listelenir. Bundan sonra bu patent evrakının üzerindeki tüm işlemler, istemlere dayandırılarak yapılacaktır.
Türkiye'deki patent başvuruları
  1. İncelemesiz Patent (7 yıl süreyle korunmaktadır)
  2. İncelemeli Patent , (20 yıl süreyle korunmaktadır)
  3. Faydalı Model (10 yıl süreyle korunmaktadır)
olmak üzere üç ana sınıfta gerçekleştirilebilmektedir.

Hangi tür seçilirse seçilsin, buluş konuda uzman kişiler tarafından tarif edildikten sonra, patent başvurusunun en can alıcı yeri olan "İstemler" kısmi hazırlanır. Burada dikkat edilmesi gereken konu patent başvurusunun istenilen korumayı sağlayabilmesi amacıyla, istemler kısminin konu ile ilgili eğitim almış ehliyetli kişiler tarafından hazırlanması gereğidir.

Bir patentin ömrünün 7 ile 20 yıl arasında değiştiği ve bahsedilen patentin yurtdışında da koruma için işlemlerin yapılacağı farz edildiğinde başvuru hazırlama işleminin önemi daha net anlaşılacaktır.

İncelemesiz Patent

Ulusal ofise patent başvurusu yapıldıktan sonra, belli bir aşamada başvurumuz ile ilgili benzer dokümanların tarafımıza ulaştırıldığı başvurumuzun yeniliği ile ilgili bizlere yol gösteren bir Araştırma Raporunun düzenlendiği, Araştırma Raporu sonrası inceleme talebi yapılmayan başvurulara verilen isimdir.

İncelemeli Patent

Yapılan patent başvurusu sonrasında, gelen araştırma raporunun incelenerek patentleşebilirlik kriterlerinin istemler üzerinde aranması sonucu oluşturulmuş raporun talebe edilmesi sonucunda verilir.

Faydalı Modeller

Patentin orta ölçekli sanayicilerde teşvik edilmesi amacıyla geliştirilen hızlı ve etkin bir koruma yöntemidir.
Bu başvuru için aranılan özellik; sadece yenilik ve sanayiye uygulanabilirliktir. İncelemeli ve incelemesiz patentin sağladığı tüm hukuki hakki sağlamakta olup, başvuru herhangi bir araştırma ve inceleme işlemine tabi tutulmamakta sadece "resmi patent bülteninde" üç ay süre ile itiraza açılmaktadır.

Patent ve faydalı model arasındaki farklar:
  • Faydalı Modelde, tekniğin bilinen durumunun asılması kriteri aranmaz.
  • Koruma süreleri farklıdır.
  • Araştırma ye inceleme işlemlerinin olmaması nedeniyle patent verilmesine oranla, faydalı model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de maliyet açısından daha uygundur.
Uzman Patent Vekillerimizin tecrübelerinden yararlanarak fikirlerinizi, ürünlerinizi koruyun, geç kalmayın!