Marka Tescili

Marka; Bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayım ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir.
Türkiye de markalar 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK hükümlerine göre korunmaktadır. Markaların 556 Sayılı KHK’ nin etkili korunmasından yararlanabilmesi için tescilli olması zorunludur.
Marka olmayı şirket vizyonu haline getiren tüm işletmelerin bu doğrultuda gerçekleştirecekleri en önemli adım; tüketici zihninde sağlam bir yer edinerek müşteri sadakati yaratacak, istikrarlı satış sağlayacak ve en önemlisi rekabet gücü kazandıracak markalarına isim bulmalarıdır. Bulunan ismin marka olabilirlik kriterlerini taşıması ve Türk Patent Enstitüsü tarafından tescile bağlanan markalarla benzerlik göstermemesi tescil belgesinin alınabilmesinde büyük önem taşımaktadır.
Ticaret Unvanları ve İşletme Adları başka kanunlarla tescilli olsa bile, marka olarak tescil edilmedikçe marka sayılmaz.
556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK ile aşağıdaki önemli yenilikler getirilmiştir:
  1. Hastane, Otel ,Restaurant, Özel Okullar, Dershaneler, Yayıncılık firmaları vs. gibi işletmelerin kullandığı HİZMET MARKALARININ tescil edilebilmesi.
  2. İlan ve itiraz sistemiyle , benzer markaların mahkeme yoluna başvurmadan tescil işlemleri esnasında tescilinin önlenmesi ve ihtilafların çözümlenmesi
  3. Yabancı kelimelerin marka olarak tesciline izin verilmesi.
Nasıl ki maliyeyle ilgili konularda bir Mali Müşavire , hukuki konularda da bir Avukata danışıyorsanız ; Yukarıda bahsedilen risklerle karşılaşmamak için markalarla ilgili konularda da sürekli danışabileceğiniz bir Marka Patent Vekili Firmayı , danışmanınız olarak seçiniz.
Piyasada tutulan ve herkesçe tanınan bir ürünün üreticisi, yolun başında yapması gereken marka tescil işlemini yapmadıysa büyük bir tehlikenin içindedir. “hak sahibi yıllardır üretim yapan değil, tescil başvurusunda bulunandır” bu nedenle markanız konusunda hak talep edebilmenizin tek yolu markanızı tescil ettirmenizdir.

Marka Tescili'nin Marka Sahibine Sağladığı Haklar Nelerdir ?

Markanın tescil kapsamına giren aynı veya benzeri mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescilli markanın benzerlerini ve karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanılması önlenir. Tescilli bir marka başkasına devir edilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin ve teminat olarak gösterilebilir.
Tescilsiz marka kullananlar, belirtilen bu haklardan yararlanamazlar.
Yöntem Danışmanlık, ziyaretçilerine sadece markalar için değil, patentler ve endüstriyel tasarımlar için de benzerlik araştırması yapabilme olanağı sunmaktadır. Böylece yeni müracaatın, Türk Patent Enstitüsü tarafından daha önceden tescile bağlanan marka, patent ya da tasarımla çatıştığı gerekçesiyle, reddedilme olasılığının olup olmadığı 8-9 ay beklemeden öğrenilebilmektedir. Son yıllarda yaşanan global ekonomik gelişmelere paralel olarak önemi artan ‘Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları ticari rekabetin en etkin unsurlarından biri olmuştur.
Sürekli gelişen ve değişen iş dünyasında firmaların tek başına uyum sağlamakta sıkıntı yaşadığını gören Yöntem Danışmanlık, firmaların uyum konusunda ihtiyaç duyabileceği her türlü teknik destek ve danışmanlık konusunda gereksinimleri gidermek için kurulmuştur. Günümüzde giderek artan rekabet ortamında, şirketlerin başarmak zorunda oldukları ana hedefler vardır. Bunların içinden bazı hedefler kritiklik açısından ön plana çıkmaktadır.

Marka Tescili için Yetkili Merci Hangi Kurumdur ?

Marka tescili için tek yetkili merci TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI’dır.

Tescil Edilen Marka Kaç Yıl Süre ile Korunmaktadır ?

Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre talep üzerine onar yıllık dönemler halinde sonsuz sayıda yenilenebilir.
Koruma süresi sona eren marka, sahibinin veya onun yetkili kıldığı vekilin talebi halinde yenilenir. Yenileme talebinin yapılması koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içinde gerçekleştirilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi, ek ücret ödenmesi koşuluyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre uzatımı içinde de yapılabilir. Yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır.

Tecilli Markayı Kullanmamanın Sonucu Nedir ?

Tescilli bir markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka mahkeme kararı ile iptal edilir.

Marka Tescili için Hangi Belgeler Gereklidir ?

  • Vekaletname (imza + kaşelenmiş olarak noter onaysız)
  • Marka Örneği (tercihen; siyah/beyaz veya renkli logo)
Yöntem Danışmanlık Uzmanları; marka, patent, tasarım tescillerinizin işlemlerinin sonuçlandırılması ve hukuki takibinin yapılması konularında en etkin yardımcılarınız olacaktır.
Tescilsiz marka, marka değildir!