KOSGEB Destekleri - Genel Destek Programı

Programın Amacı ve Gerekçesi:

 1. Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması.
 2. KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması.
 3. Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması.
 4. KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi.
 5. KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi.


Genel Destek Programı Destekleri:

 1. Yurt İçi Fuar Desteği; Destek Üst Limiti 30.000 TL.
 2. Yurt Dışı İş Gezisi Desteği; Destek Üst Limiti 10.000 TL.
 3. Tanıtım Desteği; Destek Üst Limiti 15.000 TL.
 4. Eşleştirme Desteği; Destek Üst Limiti 15.000 TL.
 5. Nitelikli Eleman İstihdam Desteği; Destek Üst Limiti 20.000 TL.
 6. Danışmanlık Desteği; Destek Üst Limiti 15.000 TL.
 7. Eğitim Desteği; Destek Üst Limiti 10.000 TL.
 8. Enerji Verimliliği Desteği; Destek Üst Limiti 30.000 TL.
 9. Tasarım Desteği; Destek Üst Limiti 15.000 TL.
 10. Sınai Mülkiyet Hakları Desteği; Destek Üst Limiti 20.000 TL.
 11. Belgelendirme Desteği; Destek Üst Limiti 10.000 TL.
 12. Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği; Destek Üst Limiti 20.000 TL.
 13. Bağımsız Denetim Desteği; Destek Üst Limiti 10.000 TL.

Destek Oranları:


1. ve 2. Bölge için %50, 3. ve 4. Bölge için %60.


Desteklenecek Bölgeler Listesi:


Bölgeler Listesi İçin Tıklayınız