ISO Belgeler

 
CE İşaretlemesi Avrupa Standardlarına Uygunluk Belgesi
ISO 16949 Otomotiv Üretim ve Yedek parça Standartları Kalite Yönetim Sistemleri
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 22000.2005 (HACCP) Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı
ISO 9001_2008
GLOBALGAP (EUREPGAP)
GOST Belgesi
ISO 27001.2005 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi
ISO 13485 Tıbbi Cihazlar
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
FSSC 22000:2010 ( Food Safety System Certification 22000 ) Yeni Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
BRC Küresel Gıda Standardı
HELAL Gıda Belgelendirmesi
Sıkça Sorulan Sorular

Belgelendirme Başvurusunda İlk İşlemden Son İşleme Kadar İzlenmesi Gereken Aşamalar

1- Müşteri Talep Formunun Alınması

Firmanızla ilgili gereken bilgilerin; sitemizdeki sistem başvuru formu eksiksiz olarak doldurularak firmamıza iletilmesi.

2- Fiyat Teklifinin Müşteriye Gönderilmesi

Tarafımıza gönderilen müşteri talep formunda yazılı bilgiler ışığında fiyat teklifi hazırlanır ve tarafınıza iletilir.

3- Sözleşmenin Yapılması

Teklifin kabul edilmesi durumunda uygulamalar ve ödemeler konusunda detaylı bilgilerin yer aldığı bir sözleşme metni tarafınıza iletilir ve karşılıklı olarak imzalanır.

4- Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve Gerekli Eğitimlerin Verilmesi

Dokümantasyonun hazırlanması ve eğitimlerin verilmesi sözleşmenin imzalanmasına müteakip sistem çalışmalarına başlanır. İlk adım olarak firmanın faaliyetine uygun ve standardın taleplerini karşılayan bir dokümantasyon ve form (kayıt) sistemi hazırlanır. Hazırlanan sistemin kullanımı ve standart hakkında üst yönetim kadrolarına ve çalışan personele gerekli eğitimler verilir.

5- Tetkik

Sistem çalışmalarının tamamlanmasından sonra tetkik tarihi belirlenir. Denetim tarihi ve denetim süreci konusunda bilgiler verilir. Ulusal&Uluslararası akredite kuruluşumuz tarafından denetim gerçekleştirilir.

6-Belgelendirme İçin Uygunluk Kararı

Denetim sonucunda firmanın belge almasına mani olacak her hangi bir hataların görülmemesi durumunda denetçiler firmanın sertifikalandırılmasında her hangi bir sakınca bulunmadığı konusunda yorumların bulunduğu dokümanlar oluşturarak akredite edilmiş kuruluşa gönderilir.

7- Sertifika Yayınlama Süreci

Akredite edilmiş kuruluşumuz, müşteri tarafından önceden verilmiş bilgiler ve denetim esnasında alınan bilgiler ışığında bilgiler belge düzenlenir ve sertifikasyon gerçekleştirilir.

8- Periyodik Gözetim Tetkikleri

Gözetim tetkikleri firmanın kurmuş olduğu Kalite Yönetim Sitemi durumu ve firmanın kapasitesine bağlı olarak 6 ayda veya yılda 1 kez olmak üzere düzenlenmektedir.

Belgelendirme Faaliyetlerimiz:

 1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
 2. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 3. ISO 22000 (HACCP) Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
 4. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 5. ISO 27001 Bilgi Teknolojisi - Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 6. ISO 13485 Tıbbi Cihazlar - Yönetim Sistemleri
 7. ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti - Yönetim Sistemleri
 8. FSSC 22000:2010 Food Safety System Certification 22000 - Gıda Güvenliği
 9. Helal Gıda Sertifikalandırması
 10. Eurepgap Sertifikalandırması
 11. SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı
 12. ISO16949 Otomotiv Üretimi Ve İlgili Yedek Parça Üreticisi Kuruluşlar İçin Kalite Yönetim Sistemi
 13. BRC Küresel Gıda Standardı - Yönetim Sistemleri
 14. ISO/IEC 17025 Laboratuvar Akreditasyonu - Yönetim Sistemleri