Yöntem Danışmanlık

          Yöntem Danışmanlık, fikri ve sınaî mülkiyet haklarının korunması ile Türkiye’de ve Yurt dışında Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, Entegre Devre Topografyaları, Coğrafi İşaretlerin Tescilinde, Kalite Belgeleri (ISO), Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından Gıda Üretim İzinleri, Sanayi Bakanlığından Garanti Belgeleri, Yatırım Teşvik – Kobi Teşvik Belgesi, Fizibilite Raporları, Dahilde İşleme İzin Belgesi ve İşlemleri, Vize İzin İşlemleri, Kullanılmış Makine İthal İzni İşlemleri, İthalat İzin İşlemleri, Yabancı Personel Çalıştırma İzin Belgeleri, Barkod İşlemleri, AB Hibe Projeleri, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Yazılımı konularında gerçek kişi ve ticari işletmelere her biri alanlarında uzman ve deneyimli marka ve patent vekilleri, mühendisler ve uzmanlardan kurulan güçlü ve dinamik kadrosuyla T.C Türk Patent Enstitüsü ( TPE ) nezdinde Marka ve Patent Vekili olarak danışmanlık hizmetleri vermekte ve karşılaşılan sorunlara profesyonel çözümler getirmek amacıyla kurulmuştur.
Küçük, orta ve büyük ölçekli firmalara hizmet vermekte olan Yöntem Danışmanlık her türlü müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeteneğe ve altyapıya sahiptir.

Hedefimiz

          Bağımsızlık, gizlilik ve tarafsızlık ilkesinden ödün vermeden belgelendirme hizmeti sunduğumuz firmaların arzu ettikleri başarı ve performans seviyelerine ulaşmalarına yardımcı olarak, hem kendilerinin hem de müşterilerinin beklentilerini aşabilmeleri için gerekli temelleri sunmaktır.

Amacımız

          Denetim ve eğitim hizmetlerimiz süresince, her iki tarafın da mükemmelliğe ulaşacağı uzun vadeli bir iş ortaklığı şekillendirmek, geliştirmek ve devam ettirmektir. Firmamızın konusunda uzman personeli, karmaşıklığa ve zorluğa bakılmaksızın tüm denetim gereksinimlerinizi gidermekle görevlidir. Müşterilerimize amaçlarına ulaşmalarında yardım etmek için tasarlanmış uyarlama programlar ve aktif raporlama aracılığıyla mükemmele yakın bir denetim hizmeti sunmakla gurur duymaktayız.

Kalite Politikamız

          Tüm çalışanlarımızın katılımıyla kazanılan sinerji sayesinde toplam kalite yaklaşımı ve Kaizen prensibini tüm proseslerde uygulayarak ve sürekli iyileştirerek müşterimize müşteri memnuniyeti odaklı bir yaklaşım; etkin, güvenilir ve katma değer katacak hizmet sunmaktır.

Saygılarımızla,
Yöntem Danışmanlık