EAN-UCC Sistemi (BARKOD)
EAN-UCC Sistemi Nedir?

Merkezi Brüksel’de bulunan EAN (Uluslararası Mal Numaralama Birliği) ile ABD’de kurulu UCC (Amerikan Numaralama Kuruluşu) örgütlerinin birlikte oluşturduğu EAN-UCC Sistemi, ulusal ve uluslararası ticarette el değiştiren ürünün tanınması ve bu ürünün hareketlerinin izlenmesi için evrensel standartlar geliştiren bir “bilgi standardı tanımlama ve uygulama sistemi” dir. >>>>

Marka Tescili

Marka; Bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırtetmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayım ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir. >>>>

TSE, TSEK ve Yeterlilik Belgeleri

Türk Standardları Enstitüsü; her türlü madde ve mamuller ile usul ve hizmet standartlarını yapmak amacıyla 18.11.1960 tarih ve 132 sayılı kanunla kurulmuştur. Enstitünün ilgili olduğu bakanlık Başbakanlıktır. Enstitü, tüzel kişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kurumu olup, kısa adı ve markası TSE'dir. Bu marka çeşitli şekillerde gösterilir. Türk Standardları Enstitüsü'nün izni olmadan bu marka hiçbir şekil ve şart altında kullanılamaz. Yalnız Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen standartlar Türk Standardı adını alır. Bu standartlar ihtiyari olup, standardın ilgili olduğu bakanlığın onayı ile mecburi kılınabilir. Bir standardın mecburi kılınabilmesi için Türk Standardı olması şarttır. Mecburi kılınan standartlar Resmi Gazete'de yayımlanır.>>>>

ISO Belgelendirme ve KOSGEB

 1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
 2. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 3. ISO 22000 (HACCP) Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
 4. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 5. ISO 27001 Bilgi Teknolojisi - Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 6. ISO 13485 Tıbbi Cihazlar - Yönetim Sistemleri
 7. ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti - Yönetim Sistemleri
 8. FSSC 22000:2010 Food Safety System Certification 22000 - Gıda Güvenliği
 9. ISO/IEC 17025 Laboratuvar Akreditasyonu - Yönetim Sistemleri
 10. Helal Gıda Sertifikalandırması
 11. Eurepgap Sertifikalandırması
 12. SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı
 13. ISO16949 Otomotiv Üretimi Ve İlgili Yedek Parça Üreticisi Kuruluşlar İçin Kalite Yönetim Sistemi
 14. BRC Küresel Gıda Standardı - Yönetim Sistemleri>>>>
 1. KOSGEB - Kobi Proje Destek Programi Danışmanlığı>>>>
 2. KOSGEB - Genel Destek Programi Danışmanlığı>>>>

Patent

Geliştirilen yeniliklerin geleceği hiç şüphesiz, onları Patent Kanunu kapsamında korumakla güvence altına alınmış olacaktır. Türkiye'de 1995 yılı Haziran ayında çıkan Patent Kanunu ve 1 Kasım 2000' de uygulamaya konan Avrupa Patent Sözleşmesine katilim ile birlikte "Patent" kavramında Avrupa ve Dünyanın diğer gelişmiş ülkeleri ile ayni standartlar yakalanmış bulunmaktadır. >>>>

Garanti Belgesi Nedir?

İmalatçı - üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgedir. >>>>